Bonnie 'Prince' Billy

Op 21 december 2018 is de 7" single van Bonnie 'Prince' Billy en de Utrechtse gelegenheidsband 'The Naked Short Sellers' uitgekomen. De single is een resultaat van de 20 jarige samenwerking tussen Will Oldham en de Utrechtse webmaster van de onofficiële fan-site en gaat over vriendschap. De single is uitgebracht in een oplage van 333 stuks en is inmiddels bijna uitverkocht. De hoes is geschilderd door Rik Berkhout.

De fotografie van dit schilderij is verzorgd door Dick Sijtsma.

De single is natuurlijk te beluisteren op Spotify.

Bonnie 'Prince' Billy

Een doof of slechthorend kind in de groep

Dove en slechthorende kinderen groeien op in een samenleving die volledig is ingesteld op mensen die goed horen. Dat maakt het voor hen moeilijk om mee te doen met andere kinderen, bijvoorbeeld op school of op een club. Begeleiders die een doof of slechthorend kind in hun groep krijgen, zoals leerkrachten, staan daarom voor een grote uitdaging.

In de interviewbundel ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ komen verschillende docenten en begeleiders van dove en slechthorende kinderen aan het woord. Ze delen hun ervaringen. Ze geven aan wat hun focus is geweest, waar ze zich hard voor hebben gemaakt. Naast deze interviews vind je ook veel algemene informatie over dove en slechthorende kinderen. Welke invloed heeft de slechthorendheid op je taalontwikkeling? Hoe kan het dat een doof kind moeite heeft met grammatica? Wat is het verschil tussen een hoortoestel en een cochleair implantaat? Welke voorzieningen bestaan er voor dove en slechthorende kinderen? En welke ondersteuning kan een kind krijgen?

Het boekje geeft basisinformatie en inzicht in de verschillende mogelijkheden die er zijn om tot een goed ondersteuningsaanbod te komen. Voor sommige kinderen is het voldoende wanneer de school inzicht heeft in de mogelijke knelpunten, voor andere kinderen kan meer ondersteuning belangrijk zijn om tot bloei te komen.

In Nederland wordt jaarlijks bij ruim 200 kinderen een een- of tweezijdig gehoorverlies geconstateerd. De kans is daardoor heel klein dat de school, club of vereniging waar je kind heen gaat, ervaring heeft met dove en slechthorende kinderen. Mochten ze toevallig wel ervaring hebben, dan wil dat niet zeggen dat dezelfde aanpak voor iedereen werkt. Ieder kind is anders en heeft andere behoeften. Daarbij kan de behoefte aan ondersteuning ook variëren per leeftijdsfase. Zo wil het ene kind absoluut niet anders zijn en gaat het liefst ongemerkt op in de massa. Terwijl het andere kind gemakkelijk voor zichzelf aangeeft wat hij wel of niet kan en waar hij ondersteuning bij wenst. Het is belangrijk om te kijken naar de wensen van het kind.

De foto's van de kinderen zijn gemaakt door Dick Sijtsma.

Een doof kind in de groep

Tien ervaringen rijker

Deze uitgave van de stichting Hoormij/NVVS komt voort uit het project Ervaringskennis met verhalen van mensen over de eigen gehoorproblematiek in de leeftijdscategorie 12 tot 75 jaar. In een breed scala van oorsuizen, hyperacusis, (plotselinge) doofheid, brughoektumor, octosclerose, Ménière, een botverankerd hoortoestel tot en met het cochleair implantaat vertellen mensen hoe hun leven is veranderd door de handicap. Ze moeten ermee leren leven maar door te denken in oplossingen en met de juiste hoormiddelen is de kwaliteit van het leven verbeterd.

Het zijn korte, kernachtige hoofdstukken met eigen ervaringen, duidelijke kleurenfoto's en algemene informatie in een inlas. Als een eerste kennismaking zeer geschikt voor hen met dezelfde aandoening en hun omgeving. De stijl is zonder jargon en zakelijk met ruimte voor eigen toon en beleving. De inhoud is up-to-date. De informatieve uitgave is met een overzichtelijke bladspiegel en duidelijk lettertype vormgegeven.

De fotografie is verzorg door Dick Sijtsma in samenwerking met Merel Soydas.

Ervaringsverhalen