Brownfield parks

Brownfields zijn gebieden die ooit door mensen ontwikkeld zijn, maar nu niet meer als zodanig in gebruik zijn. Vaak, maar niet altijd, zijn de gebieden vervuild. De gebieden bevinden zich in of vlakbij steden. Voorbeelden zijn hoogovens, slachthuizen, spoorbanen, en gasfabrieken.Door bevolkingsgroei zijn de gebieden ondanks de vervuiling en oorspronkelijke bestemming interessant om te ontwikkelen. In sommige gevallen is het echter nauwelijks mogelijk om het gebied in oude staat terug te brengen. In die gevallen worden de gebieden ontwikkeld bovenop de oorspronkelijke bestemming. Op die manier ontstaan er gebieden waar mensen recreëren in oude industriële gebieden. Dit levert soms surrealistische beelden op. Welkom in het antropoceen. Deze serie foto's is gemaakt in parken in Duisburg, Amsterdam, Antwerpen, Parijs en Utrecht.